علی گلبــــــــــــــــاز

لیسانس نقاشـــــــــــــــــــــــــــی
عضو رسمی انجمن نقاشـــــــان ایران
عضو گروه رنگاب(آبرنگ نگاران ایران
داور مسابقات بین المللی آبرنگ جوانان (ترکیه)2014
 
 
 
نمایشگاههای انفرادی
 
 
گالری گلستان          1397
 
گالری گلستان          1396
 
هفت ثمر                1394
 
بیست و شش        1394
 

گالری هفت ثمر       1393

روژ                        1392

کمال الدین بهزاد      1389

گالری مجد            1387

گالری نیاکان          1386
 

 

 

 

نمایشگاههای گروهی

 
ترکیه/آنکارا/نوشهیر             دانشگاه هنر               2014
بینال جهانی آبرنگ                   ترکیه                   2015
انجمن نقاشان ایران         خانه هنرمندان  سال 92 الی 98
انجمن نقاشان ایران   موسسه فرهنگی هنری صبا   1391
صد اثر صد هنرمند         گالری گلستان       92/93/94/95
منتخب آثار نقاشان آبرنگ ایران         ژیوار               1392
گالری حنا                                                        1393 
گالری آتشزاد                                                     1393
گالری سبحان                                                    1393
گروهی(هفت نگاه)       فرهنگسرای نیاوران      93/94/95
انجمن نقاشان ایران           پردیس ملت                 1395
گالری لاله                                                         1395
   موسسه فرهنگی هنری صبـا        گروه رنگاب          1395
 

TO ENGLISH

علی گلباز

علاقه من به هنرهای تجسمی از همان دوران کودکی شروع شد. پدرم خوشنویس است و من با تمرین سیاه مشق های نستعلیق او روحم را با ساحت مقدس هنر جلاء می دادم. تجربه های زیادی را در زمینه نقاشی با تکنیکهای مختلف داشتم تا سرانجام گمشده ام را در نقاشی آبرنگ پیدا کردم. طبیعت به روایت من، خارج از بعد زمان و مکان است. انسانهای موجود در نقاشیهای من به هیچ زمان و مکانی تعلق ندارند؛ آدمهایی هستند ساخته ذهن و تفکر من؛ نه زن هستند و نه مرد؛ نه کودکند و نه پیر؛ نه متولد می شوند و نه می میرند؛ در شهری زندگی می کنند که به هیچ کسی تعلق ندارد. کوهها و درختان من نمودی سایه وار از نور و حجم و پرسپکتیو هستند. همانند شهرها و آدمهایم انگار که نه خورشیدی دارند و نه مکانی؛ نه حجمی دارند و نه بعدی؛ نه شب است و نه روز؛ ازلی بوده و ابدی: جهانی مسخ شده در روح من. به نظر من طبیعت به روایت هنرمند است؛ خلق فضایی خارج از آنچه که با چشم سر دیده می شود. جهان هستی را به چشم دل باید دید و آن را به اندازه وسع به تصویر کشید و معنا بخشید

 
Painter