علی گلبــــــــــــــــاز

لیسانس نقاشـــــــــــــــــــــــــــی
عضو رسمی انجمن نقاشـــــــان ایران
عضو گروه رنگاب(آبرنگ نگاران ایران
عضو موسسه توسعه هنرهـای تجسمی

داور مسابقات بین المللی آبرنگ جوانان (ترکیه)2014

نمایشگاههای انفرادی
گالری نیاکان        1386
گالری مجد          1387
کمال الدین بهزاد   1389
روژ                    1392
گالری هفت ثمر    1393
بیست و شش      1394

هفت ثمر            1394 
 

 

نمایشگاههای گروهی

 
ترکیه/آنکارا/نوشهیر             دانشگاه هنر               2014
بینال جهانی آبرنگ                   ترکیه                   2015
انجمن نقاشان ایران         خانه هنرمندان    91/92/93/94
انجمن نقاشان ایران   موسسه فرهنگی هنری صبا   1391
صد اثر صد هنرمند         گالری گلستان       92/93/94/95
منتخب آثار نقاشان آبرنگ ایران         ژیوار               1392
گالری حنا                                                        1393 
گالری آتشزاد                                                     1393
گالری سبحان                                                    1393
گروهی(هفت نگاه)       فرهنگسرای نیاوران      93/94/95
انجمن نقاشان ایران           پردیس ملت                 1395
گالری لاله                                                         1395
   موسسه فرهنگی هنری صبـا        گروه رنگاب          1395
 

TO ENGLISH

علی گلباز

علاقه من به هنرهای تجسمی از همان دوران کودکی شروع شد. پدرم خوشنویس است و من با تمرین سیاه مشق های نستعلیق او روحم را با ساحت مقدس هنر جلاء می دادم. تجربه های زیادی را در زمینه نقاشی با تکنیکهای مختلف داشتم تا سرانجام گمشده ام را در نقاشی آبرنگ پیدا کردم. طبیعت به روایت من، خارج از بعد زمان و مکان است. انسانهای موجود در نقاشیهای من به هیچ زمان و مکانی تعلق ندارند؛ آدمهایی هستند ساخته ذهن و تفکر من؛ نه زن هستند و نه مرد؛ نه کودکند و نه پیر؛ نه متولد می شوند و نه می میرند؛ در شهری زندگی می کنند که به هیچ کسی تعلق ندارد. کوهها و درختان من نمودی سایه وار از نور و حجم و پرسپکتیو هستند. همانند شهرها و آدمهایم انگار که نه خورشیدی دارند و نه مکانی؛ نه حجمی دارند و نه بعدی؛ نه شب است و نه روز؛ ازلی بوده و ابدی: جهانی مسخ شده در روح من. به نظر من طبیعت به روایت هنرمند است؛ خلق فضایی خارج از آنچه که با چشم سر دیده می شود. جهان هستی را به چشم دل باید دید و آن را به اندازه وسع به تصویر کشید و معنا بخشید

 
Painter